IoT (Интернет на нештата) и M2M (Machine 2 Machine) решениеs


Посветени дистрибуирани системи кои работат на комуникациски интерфејси и протоколи: Applications:
 • следење
 • Безбеден град
 • Системи против кражба
 • Паметен град
 • Паметно осветлување (Интелигентно осветлување - улично и индустриско)
 • Паметно мерење
 • Земјоделството
 • Управување со отпад
 • Паметна фабрика (Интелигентна индустрија - IIoT)
 • Безбедни пешачки премини
Мерења и следење
 • загадување на воздухот
 • концентрации на гас
 • влажност на воздухот
 • потрошувачка на енергија
 • вибрации и забрзувања
 • температура
 • осветлување
 • ниво на осветлување
 • GPS позиција


Документација за град